FZPDIWR

Władze Federacji

Członkowie Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Logotyp

Mariusz Olejnik

p.o. Prezes Zarządu

Waldemar Rolewski

Wiceprezes Zarządu

Romuald Jankowski

Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Jodko

Członek Zarządu

Waldemar Dobrowolski

Członek Zarządu

Grzegorz Brodziak

Członek Zarządu

Hubert Kulesza

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Benedyk Ślęzak

Przewodniczący

Mikołaj Chełkowski

Wiceprzewodniczący

Kazimierz Stoltman

Sekretarz

Rada Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Feliks Skotnicki

Piotr Włodawiec

Paweł Wachowiak

Władysław Butor

Andrzej Okoniewski

Zbigniew Studniarski

Maciej Skibniewski

Leszek Wojciechowski